Поверителност

Препоръчваме Ви да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането или използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба или злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да информирате екипа на Евиза.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна.

Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления или фалшиви данни.

Евиза си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Евиза си запазва правото да ограничава достъпът в САЙТА, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

Политика за конфиденциалност/поверителност

Евиза разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни.

При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

Пазете паролата си и не предоставяйте паролата си на никого.

Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;

Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да изключите компютъра;

Често сменяйте паролата;  Не разгласявайте лична информация!

Евиза няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта.

Никога не изискваме по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация.

Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към екипа ни.

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

Автентичните e-mail-и на Евиза са тези, изпратени чрез електронна поща единствено от evizabg@abv.bg

Не са автентични и-мейли от evizabg.com, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от evizabg.com

Предпазване на лични данни

Информация относно лични данни или събрана чрез операциите в evizabg.com , ще бъде обработена от Мода Европа ЕООД, със седалище гр. Стара Загора, бул. М. Кусев 58

Гарантираме сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от Eviza за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, Eviza използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на evizabg.com, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за evizabg.com

Евиза запазва всякаква информация, поставена на САЙТА или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаун, за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения или тогава, когато общувате със служители на evizabg.com

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент, едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и банкова сметка.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от evizabg.com, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“;  URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, evizabg.com може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където evizabg.com публикува реклами, съдържание или анализи, evizabg.com може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

evizabg.com може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга

Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси

Вътрешен анализ, предоставен от клиента

Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите на evizabg.com

Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт на evizabg.com, след изтичането на определен период от време

Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

Ако желаете да не получавате реклами от evizabg.com, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от Eviza , моля посетете страницата за отказване на абонамента.

За използване на опцията на постоянно отписване,  трябва да влезете в evizabg.com, преди да се отпишете.

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie.

Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на Eviza, които изискват влизане.

Достъпни на САЙТА данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, e-mail адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания), предложения.

Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейността нa Eviza.

Чрез регистрирането в evizabg.com извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на evizabg.com (Мода Европа ЕООД) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от evizabg.com и от партньори по договор на Eviza за:

Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения ( оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на evizabg.com, и на трети лица, с които evizabg.com има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ,

Участие в игри, промоции;

Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);

Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;

За да осигури достъпа до ограничени раздели на САЙТА

Пазарни изследвания;

Следене на продажбени данни.

evizabg.com може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на evizabg.com, но без ограничения – за обработване и изпълнение  на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

evizabg.com  ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

На основата на една изпратена поръчка на e-mail адрес evizabg@abv.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ могат да имат, безплатно, следните права:

Веднъж на година, потвърждаването, че личните данни  се обработват или не

–       да се намесват при предоставянето на данни;

–       да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.

 1. Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, буроните, иконките, изображенията,  аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на evizabg.com, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за актуализираната ни Политика за поверителност. За да получите по-прозрачна и ясна информация за начина, по който обработваме личните Ви данни, разделихме Политиката за поверителност на отделни глави. Във всяка глава описваме с повече подробности какви лични данни имаме за Вас и как ги използваме. Също така актуализирахме информацията за Вашите права, например как да получите достъп до данните си и как можете да поискате да прекратите използването им.

Защитата на личните данни е от голямо значение за Евиза и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Селект БГ ЕООД и Мода Европа ЕООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

Вх.№ 419798

Фирмен регистър: ….
Регистрационен номер на компанията …..
Регистрационен номер по ДДС: …….

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство (“ЕИП”), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони. За трансфери извън ЕИП, Евиза ще използва Стандартните договорни клаузи и Защита на неприкосновеността на личната информация за страните, за които липсва адекватно решение от страна на Европейската комисия.

Селект БГ ЕООД и Мода Европа ЕООД  ще действат само като персонален администратор на данни и ще обработва личните данни от тяхно име. Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги. Запознайте се с категориите трети страни за всеки процес по-долу.

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Право на достъп: По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща. Право на преносимост: Когато Евиза обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили. Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Ако имате профил в Евиза, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си. Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Евиза по всяко време, освен в следните ситуации:

 • в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
  * имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
  * имате неуреден дълг към Евиза, независимо от начина на плащане
  * ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
  * Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти
  * Вашето заявление за кредит е отхвърлено през последните три месеца
  * ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.
  Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Евиза.

Евиза няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове. Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
* като редактирате настройките във Вашия профил
Право на ограничение

Имате право да поискате Евиза да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на Евиза, Евиза ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, Евиза трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
*ако Евиза вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с нас на evizabg@abv.bg

Определихме отговорници по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на evizabg@abv.bg и да напишете CЗД като заглавие на имейла.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че Евиза обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

 • Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в Евиза БГ, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули.
  Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.
  Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.
  Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори.
  Искаме да Ви предложим различни алтернативи за плащане и ще извършим анализ, включително на историята на Вашите плащания и кредитни чекове, за да разберете какви алтернативи за плащане имате.


Ще обработваме следните категории лични данни

* информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер
* информация и история на плащанията
* кредитна информация
* информация за поръчките

Ако имате профил в Евиза, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

* номер на профил
* история на пазаруването

Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Кредитни референтни агенции за идентификационни и кредитни проверки и агенции за събиране на вземания.

Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.
Обработването на Вашите лични данни ни е необходимо, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка. Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.

Автоматизирано вземане на решения:
Когато кандидатствате за кредит като начин на плащане, ще извършим автоматизирано вземане на решение по отношение на Вашето заявление за кредит. Имате право да дадете своята обратна връзка или да оспорите решението с член на персонал

 

 

 

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Евиза. Няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.


Имате право да поискате Евиза да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на Евиза Ще ограничим обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, Евиза трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
*ако вече не се нуждаем от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с нас на evizabg@abv.bg

Служител по защита на личните данни:
Определихме отговорници по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на evizabg@abv.bg и да напишете CЗД като заглавие на имейла.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

·                      ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ПРИ ОНЛАЙН ПОКУПКА

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в Евиза, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули.
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.
Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.
Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори.
Искаме да Ви предложим различни алтернативи за плащане и ще извършим анализ, включително на историята на Вашите плащания и кредитни чекове, за да разберете какви алтернативи за плащане имате.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни

* информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер
* информация и история на плащанията
* кредитна информация
* информация за поръчките

Ако имате профил в Евиза, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

* номер на профил
* история на пазаруването

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Кредитни референтни агенции за идентификационни и кредитни проверки и агенции за събиране на вземания.

Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на Евиза, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.

Close Моята кошница
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Категории